Một số chương trình phát sóng ngày 15-11

06:30 Thời sự

07:30 Tâm điểm: Chung tay đẩy lùi vấn nạn cát tặc

09:00 Câu chuyện hội nhập: An ninh mạng Việt Nam vấn đề quan trọng thời kỳ hội nhập

10:30 Sắc màu dân tộc: Nghệ thuật múa chầu trong hát then đàn tính của người Tày, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

11:30 Thời sự

12:45 Sự kiện chính trị tuần

13:15 Gương mặt cuộc sống: Nhạc cổ giữa lòng phố cổ

15:00 Nhịp sống kinh tế: Tái cơ cấu nền kinh tế: Thay đổi để tăng tốc

16:30 Phim tài liệu: Chùa Một Cột - Biểu tượng của Thủ đô

18:00 Tôi là người thợ: Tinh hoa nghề chạm bạc ở Đồng Xâm

18:30 Thời sự

20:00 Nông thôn đổi mới: Gỡ khó cho dân khi triển khai Luật Đất đai

20:15 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Một cách tuyên truyền hay của tỉnh Hòa Bình

20:45 Nhịp sống đô thị: Khám phá thảo nguyên giữa lòng Hà Nội

21:45 Câu chuyện hội nhập: Đào tạo nhân sự an ninh mạng ở Việt Nam

22:00 Thời sự
22:30 Hành trình năm châu: Người ngoài hành tinh thời cổ đại (tập 4)