Một số Bộ trưởng đi chống dịch và khắc phục hậu quả lũ lụt

    Gốc

    Hanoinet - Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Thông tin - truyền thông, Tài nguyên - môi trường,

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=28444