Một quyết định làm... “đảo lộn” pháp luật!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 17-12-2007, ông Phạm Ngọc Hữu - Phó chủ tịch (PCT) UBNDQ3 - đã ký quyết định số 11/QĐ-UBND để thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) mà trước đó UBNDQ3 đã...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-07.9077173681