Một “quan xã” ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ dân

Đảng ủy xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa có kết luận và đề nghị Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên Phạm Tuân, 47 tuổi - Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thành do có hành vi ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ cho dân 15.800.000 đồng.

Cơn bão số 11 kết hợp trận lũ lụt lịch sử năm ngoái đã cuốn sập 15 nhà dân với mức độ thiệt hại từ 70-100%. Sau đó, Nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho mỗi gia đình có nhà sập 20 triệu đồng. 12 hộ gia đình trực tiếp nhận tiền tại trụ sở UBMT Tổ quốc Việt Nam, huyện Đông Hòa, số tiền của 3 gia đình còn lại là Nguyễn Thị Bích, Lê Văn Đức, Võ Thạch do ông Phạm Tuân nhận thay. Trước khi giao tiền cho ba gia đình nêu trên, ông Tuân đã vòi vĩnh 200.000 đồng tiền xăng của bà Nguyễn Thị Bích, xén bớt của ông Võ Thạch 1 triệu đồng. Tệ hại hơn nữa là trước khi giao tiền đợt hai cho mỗi hộ 8 triệu đồng, ông Phạm Tuân đã chủ động liên lạc điện thoại với vợ của ông Lê Văn Đức là bà Trần Thị Mỹ Nương đề nghị gia đình phải "bồi dưỡng" cho ông 4 triệu đồng và phải ký nhận đủ số tiền được hỗ trợ theo quy định