Một phụ nữ kiên trung

    Gốc

    ND - Chị Nguyễn Thị Lan vốn người xã Điện Thọ (Điện Bàn, Quảng Nam), nhưng đã sinh sống, gắn bó với mảnh đất Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) hơn 25 năm. Trong những năm 1964 - 1965, quê hương chị chìm trong lửa khói chiến tranh và bao nỗi đau thương, tang tóc.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109273&sub=51&top=37