Một phụ nữ bị cắt cổ ngay trong nhà

(Zing) - Khi người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu, chạy tới nơi thì thấy nạn nhân đã chết do bị cắt cổ.