Một nhân vật hài hước vừa qua đây...

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tên tui Đỗ Như Phước/ Tóc bạc trắng như cước/ Dáng to béo tầm thước/ Người rất thích hài hước/ Thấy gì hay bắt chước/ Không ham chức ham tước/ Chỉ ham tích đầy phước...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/250481.asp