Một người nghèo cô độc giữa tòa

Người bị hại là bộ đội vừa xuất ngũ - anh Nguyễn Thanh Long (28 tuổi, ở huyện Phú Ninh)  - phải trải qua 5 lần phẩu thuật, đang sống với hộp sọ nhân tạo trong đầu, lúc tỉnh, lúc không, ra tòa không biết gì để tự bào chữa cho mình. Những luật sư “trợ giúp pháp lý” thì từ chối bảo vệ nạn nhân chỉ vì thủ phạm là con một thẩm phán?