Một người đàn ông bị bắt cóc 33 năm trước đã chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên

    Gốc

    VIT- Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc 33 năm trước vừa trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/44964/default.aspx