Một người con miền Nam hết lòng vì Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm 1954, chàng trai Huỳnh Mậu tạm biệt quê hương (Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định) tập kết ra Bắc, cùng với một nhiệm vụ đặc biệt của đồng đội và bà con dân làng giao cho: "Hãy giữ lại những ấn tượng sâu sắc về thủ đô Hà Nội, miền Bắc...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=99797