Một ngày lương và 2 quyển tập

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    LĐLĐ quận 4 – TPHCM vừa phát động mỗi CNVC- LĐ đóng góp một ngày lương và 2 quyển tập giúp đỡ con em CNVC- LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. LĐLĐ quận đã thu được 45 triệu đồng cùng 1.100 quyển tập để trợ giúp con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/236000.asp