Một ngày gây ra 2 vụ cướp xe ôm

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Sau khi cướp xe ôm của anh Tàu nhưng không thành, Luân đã thuê ông Xuất chở vào rừng cao su. Tại đó, Luân đã rút dao ép ông Xuất đưa tiền, lấy xe rồi bỏ chạy.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/10/100909.cand