Một ngày của Quân đội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Có thể xem ngày thi đấu hôm qua là ngày của đội Quân đội khi họ giành được 4HCV/ 8HCV. Ngoài các ngôi vô dịch đã nằm trong dự đoán như Trương Đức Bình (110 m rào nam), Bùi Văn Hà (nhảy sào nam), thì chiếc HCV nhảy xa nam của Vũ Văn Quý thực sự gây bất ngờ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107686&sub=136&top=46