Một ngân hàng muốn đổi tên thành Lộc Phát

Một ngân hàng vừa trình phương án với cổ đông về việc đổi tên.

Trong tài liệu công bố đại hội cổ đông thường niên sắp tới, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã bổ sung thêm tờ trình về phương án đổi tên ngân hàng.

Ngân hàng đưa ra hai phương án để cổ đông lựa chọn. Theo đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sẽ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Việt Nam, hoặc Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt nam.

Năm 2023, LPBank đạt lợi nhuận sau thuế là 5.572 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2022.

Trong báo cáo giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, LPBank cho biết, lợi nhuận tăng vì tình hình kinh tế trong nước và quốc tế phục hồi và doanh nghiệp vay nhiều hơn, các đơn hàng xuất khẩu tăng nên LPBank giải ngân nhiều hơn, cùng với đó doanh thu dịch vụ tài chính cũng tăng.

Năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2024 đạt 9.500 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2023.

Hiện ông Nguyễn Đức Thụy, được biết với cái tên Bầu Thụy, là Chủ tịch HĐQT LPBank.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-ngan-hang-muon-doi-ten-thanh-loc-phat-post785496.html