Một năm Việt Nam có nhiều thành tựu trên đường hội nhập quốc tế

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Sau một năm thế giới đầy biến động, Việt Nam dù gặp không ít khó khăn nhưng vẫn giữ vững định hướng phát triển, vượt qua những thách thức và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/12/20081229.39530.html