Một mô hình bảo tồn và phát huy di sản quan họ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Chỉ có thể học và hát đúng “chất” Quan họ ở cái nôi sinh ra nó (Bắc Ninh và một số làng của tỉnh Bắc Giang). Đào tạo được di sản Quan họ một cách bài bản, đúng phương pháp và giữ được tinh túy...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.29631.qdnd