Một lần "yêu"

TT - Tôi học giỏi từ tiểu học. Nhưng mọi người chỉ công nhận điều đó khi tôi vào lớp 6, xa trường tiểu học nơi mẹ tôi dạy. Năm đầu tiên cấp II, môn nào tôi cũng nhất lớp và là gương sáng cho các bạn cùng khối. Trong tôi, một sự kiêu hãnh dâng lên: "Mọi người đã thấy khả năng của K.B. này chưa!".