Một lần sống chậm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ai đã từng sống hối hả, hãy đến Bô Resort để cảm nhận một cuộc sống khác: sống chậm! Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần để xem bạn có thích hợp với nơi như vậy không?...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/kientruc/2008/01/15/102848/1518