Một lần mục kích nấu cao hổ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Mấy thầy trò lại tỉ mẩn ngồi nạo tủy từ xương hổ. Mùi hôi, bụi tủy bay ra rất khó chịu. Dù đã mang khẩu trang nhưng thỉnh thoảng cậu giúp việc vẫn phải chạy vào toa-lét nôn thốc nôn tháo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=51179