Một kỳ quan trên bờ sông Neva

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Không phải ngẫu nhiên mà Petersburg là thành phố lớn duy nhất trên thế giới được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO như một công trình bất hủ về lịch sử và văn hóa, về nghệ thuật xây dựng đô thị và nghệ thuật cảnh quan thế kỷ 18 - 19.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110046&sub=83&top=45