Một khách sạn tại khu du lịch nổi tiếng Pakistan bị phóng hỏa

(HNMO)-Các phần tử Hồi giáo cực đoan đã phóng hỏa một khách sạn tại khu trượt tuyết duy nhất ở Pakistan vào ngày 26/6 khi an ninh tại khu du lịch ở tây bắc nước này đang xấu đi nghiêm trọng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.