Một hiệu trường "kêu cứu" vì bị ép về hưu sớm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 15.2.2008, đột nhiên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đông Sơn về trường, khuyên ông Liêm nên viết đơn về hưu trước tuổi, bởi nếu không sẽ bị miễn nhiệm vì bằng cấp của ông "không chuẩn" (!?).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=53399