Một hạ nghị sĩ Mỹ bị xét xử vì tội biến đất công thành đất tư

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Arizona Rick Renzi bị buộc tội gian lận thư tín, rửa tiền, âm mưu biến đất công thành đất riêng và nhiều tội danh khác.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2008/3/65753.cand