Một giám đốc nặng tình người

    Gốc

    ND - Làm việc với Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô-tô Trường Hải (Đồng Nai) Trần Bá Dương (trong ảnh) khoảng nửa giờ, tôi nghe anh tiếp nhận ba cuộc gọi của hai người bạn và một tổ chức nhân đạo từ thiện về những trường hợp cần được giúp đỡ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108772&sub=51&top=37