Một gia đình có đến 4 người chết do ung thư

    Gốc

    Hanoinet - Có gia đình có đến 4 người ra đi do căn bệnh ung thư như gia đình bà Nguyễn Thị Liên (gồm mẹ chồng, chồng, em chồng và cô ruột).

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=50938