Một gia cảnh bi đát

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Số phận chị Trần Thị Thanh Hiếu (SN 1972) thật bất hạnh, khi mới sinh ra đã bị bại liệt phải nằm một chỗ, đầu óc lúc mê lúc tỉnh. Trong khi đó gia đình lại quá khó khăn:

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/xa_hoi_tu_thien/manh_doi_bat_hanh/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8586787792/mlnews.2008-07-09.0361820470