Một doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng, thu hồi Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) - Bộ Công thương vừa ban hành quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Công ty này bị phạt vì vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp như: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ; yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, Cục QLCT đã áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 054/GCN-QLCT cấp ngày 1/9/2015 của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Theo Cục QLCT, việc thu hồi Giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (BHĐC) không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia BHĐC trong mạng lưới BHĐC của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam có trụ sở tại phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

T.H