Một điều dở

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Một người bảo bạn: - Căn hộ của tớ tốt mọi mặt, chỉ có một điều dở: Những người hàng xóm có thể nghe được hết bên tớ nói gì, vì tường nhà quá mỏng... - Vậy cậu hãy treo áp lên mặt tường tấm thảm thật dày.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308001026.aspx