Một đề án khả thi: Tổng công ty đền bù giải tỏa

Từ đề án xin thành lập tổng công ty đền bù giải tỏa của Công ty cổ phần Đức Khải, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo các bộ, ngành xem xét và cho ý kiến. Kết quả các bộ đều có văn bản trả lời: Đề án khả thi.