Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Tháng 5-1945, khi mới 22 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Tiên, người con của quê hương Duệ Khánh, xã Nội Duệ (Tiên Du, Bắc Ninh) tình nguyện đi bộ đội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 30 năm chiến đấu kiên cường, đến nay, người cựu chiến binh 60 năm tuổi đảng vẫn không nghỉ trên mặt trận kinh tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146575&sub=51&top=37