“Một cửa”... ở nhiều nơi!

Toàn bộ sổ sách địa chính năm 2009 không hề được cập nhật thông tin, không thể hiện được UBND xã này có tiếp nhận, giải quyết thủ tục nào về địa chính hay không?

Sáng 25-6, Đoàn thanh tra công tác CCHC của TP đã có buổi làm việc tại UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Dù có Bộ phận “một cửa” với 5 cán bộ, công chức (theo quyết định phân công công tác), nhưng mô hình “một cửa” ở đây lại chưa được áp dụng với tất cả các lĩnh vực, mà chỉ thực hiện với các thủ tục tư pháp hộ tịch, giáo dục, văn hóa xã hội... Bộ phận “một cửa” xã Tân Triều có Sổ nhật ký nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả cho công dân, nhưng lại không có Sổ giao nhận giữa “một cửa” và bộ phận chuyên môn. Có thể hiểu, cán bộ chuyên môn ngồi “một cửa”, nhận hồ sơ và giải quyết. Tại đây, 51 TTHC theo qui định cũ vẫn được niêm yết, thay cho 157 thủ tục mới thuộc quyền giải quyết của cấp xã đã được công bố. Việc niêm yết “5 công khai” cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Chờ làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” xã Tân Triều Thủ tục hiện đang gây nhiều bức xúc cho người dân là địa chính vẫn được thực hiện tại bộ phận chuyên môn. Kết quả kiểm tra cho thấy rất đáng lo ngại. Toàn bộ sổ sách địa chính năm 2009 không hề được cập nhật thông tin, không thể hiện được UBND xã này có tiếp nhận, giải quyết thủ tục nào về địa chính hay không? Sổ lưu trữ trước đó cũng khá lộn xộn, không đầy đủ. Từ đầu năm 2010 đến nay, UBND xã Tân Triều đã xét duyệt cấp “sổ đỏ” cho 34 hồ sơ (hai đợt). Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ hiện chỉ có nghị quyết về việc xét cấp “sổ đỏ”, cán bộ địa chính chưa xuất trình được những tài liệu liên quan khác như quyết định thành lập hội đồng xét duyệt, thông báo công khai và biên bản kết thúc thông báo công khai... Hiện, những hồ sơ này chưa có kết quả giải quyết, nghĩa là đã bị chậm so với thời gian qui định. Bà Đàm Thị Kim Hạnh - Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp), thành viên Đoàn kiểm tra tỏ ra lo ngại trước hiện trạng lưu trữ hồ sơ hộ tịch: Đăng ký khai sinh theo qui định phải đăng ký vào 2 sổ, nhưng chỉ có 1 cuốn được ghi chép đầy đủ, cuốn còn lại chỉ có họ tên người được khai sinh và năm sinh, không ghi phần khai về cha mẹ....Theo bà Hạnh, điều này giống việc lưu trữ của một số xã ngoại thành trước đây, nếu không được khắc phục sẽ dẫn đến hậu quả là công dân khi xin bản sao khai sinh bỗng trở thành con ngoài giá thú, vì trong sổ không có phần khai về cha, mẹ!? Ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, Tân Triều chưa làm “một cửa” đúng nghĩa. Ông Lê Quốc Cường yêu cầu lãnh đạo UBND xã Tân Triều nghiêm túc khắc phục ngay các thiếu sót, đưa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã ra “một cửa”; thực hiện nghiêm qui chế văn minh công sở, cán bộ “một cửa” phải đeo thẻ, mặc đồng phục khi tiếp dân; chấn chỉnh công tác tiếp dân, kiểm điểm, rút kinh nghiệm với cán bộ có thiếu sót... Ông Cường cũng yêu cầu Phòng Nội vụ huyện Thanh Trì báo cáo UBND huyện này chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương rà soát việc thực hiện giải quyết TTHC theo “một cửa” và có biện pháp chấn chỉnh phù hợp, thực hiện nghiêm qui định của TP. Phương Thảo