Một cửa hàng Bách Hóa Xanh bán hàng quá hạn sử dụng

    VNEWS
    150 liên quanGốc

    Ngày 22/7, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản xử lý một cửa hàng Bách Hóa Xanh bán hàng quá hạn sử dụng, tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/mot-cua-hang-bach-hoa-xanh-ban-hang-qua-han-su-dung-217294.htm