Một công ty tự xin dừng bán hàng đa cấp

Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam vừa chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam (tên cũ: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương). Người đại diện pháp luật là Giám đốc Phạm Thanh Tùng. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Lô 10B, đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Một công ty tự xin dừng bán hàng đa cấp - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 08/01/2015. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 06/9/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Cục đã yêu cầu Công ty thực hiện những chỉ dẫn cần thiết để hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty liên hệ với Công ty theo địa chỉ văn phòng đại diện.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thùy An