Một Công an viên hy sinh khi ngăn chặn côn đồ “xóm”

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Khi anh Long, Công an viên đến can ngăn hai tốp thanh niên đang đuổi đánh người dân, đập phá đồ đạc, một tên trong nhóm xông tới chém liên tiếp khiến anh Long chết ngay sau đó. Anh Long hy sinh khi chuẩn bị được kết nạp Đảng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/5/92061.cand