Một cơ quan hành chính có tới 12 tên gọi!

Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản (Bộ NN-PTNT) đang xem xét, sắp xếp lại hệ thống tổ chức của cục này, khi ở địa phương có tới 12 tên gọi khác nhau. Đây là một trong ba cục, vụ chuyên ngành của Bộ Thủy sản (cũ) được giữ nguyên khi sáp nhập vào Bộ NN-PTNT.