Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật

Những cách quàng khăn này sẽ khiến mùa đông của bạn trở nên ấm áp, vui vẻ hơn.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 1

Quảng khăn theo phong cách châu Âu.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 2

Quảng khăn theo phong cách Italia.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 3

Khăn quàng kiểu người Pháp.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 4

Một kiểu thắt nơ.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 5

Quàng khăn giấu nút.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 6

Thả khăn trước ngực.

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 7

Phong cách bohemian (du mục).

Một chiếc khăn với 8 cách quàng nghệ thuật - Ảnh 8

Biến khăn thành áo.