Một cán bộ xã “chặn” tiền trợ cấp của đối tượng chính sách

    Gốc

    Ông Cao trừ của mỗi đối tượng chính sách 210.000 đồng. Cán bộ này nói với mọi người, 10.000 đồng là để làm hồ sơ, còn 200.000 đồng thì ông Cao “không giải thích”.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/96104.cand