Một cán bộ văn hóa tận tụy

ND - Ông Đinh Công Hiếu là Trưởng ban Văn hóa thị trấn Me (Gia Viễn, Ninh Bình) từ năm 1994. Đến năm 1996, khi Đài Truyền thanh thị trấn thành lập, ông lại kiêm luôn trách nhiệm Trưởng đài.