Một cách giảm bệnh suyễn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Trẻ em sống trên đường phố có nhiều cây xanh ít có rủi ro mắc bệnh suyễn. Theo Báo Daily Mail (Anh), các nhà khoa học thuộc Đại học Columbia (Mỹ) đã tính toán số cây xanh tại thành phố New York và so sánh chúng với số trẻ em dưới 15 tuổi bị bệnh suyễn tại đây.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/5/5/237316.tno