Một bộ lạc bên bờ tuyệt chủng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo ghi nhận của các chuyên gia nghiên cứu nhân chủng học của Brazil, hiện số thành viên của bộ lạc Matis chỉ còn khoảng 260 người. Bộ lạc Matis là một nhóm cộng đồng thổ dân có nguồn gốc Anh- Điêng hiện đang sinh sống rải rác quanh khu vực thung lũng Yavari của Brazil.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=93743