Một bảo tàng xứng với tầm vóc lịch sử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Một ngày nào đó, tòa nhà cổ kính quen thuộc ở số 1 Tràng Tiền, với cái tên năm 1931 là Viện Viễn đông Bác cổ, sẽ thôi không còn là Bảo tàng Lịch sử, cả tòa nhà đối diện ở 25 Tôn Đản, nơi đã là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam từ sau 1954, cũng sẽ thôi không mang tên ấy nữa.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108005&sub=81&top=43