Một bác sĩ lừa bán nhà cho ba người

    1 đăng lạiGốc

    Năm 2003, vợ chồng Thái (làm bác sĩ tại Công ty Chế tạo biến thế ABB) đã thế chấp ngôi nhà đang ở cho ngân hàng. Trong khi chưa trả hết nợ cho ngân hàng, Thái đã mang bán căn nhà trên cho ba người khác để thu số tiền 850 triệu đồng.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/7/94477.cand