“Morgan Stanley vẫn tin vào Việt Nam”

Ông Greg Terry, Chủ tịch Morgan Stanley Đông Nam Á nói về bản báo cáo gây xôn xao về lạm phát tại Việt Nam mà tổ chức này vừa công bố...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=388fd77a08fe65&page=category