Moody's công bố kết quả định hạng: BIDV khẳng định vị thế số 1 về tổng tài sản

Ngày 19/10/2016, Tổ chức định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s đã công bố kết quả định hạng tín nhiệm năm 2016 của 8 ngân hàng Việt Nam, trong đó có BIDV.

Theo Moody’s, kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2016 giữ nguyên như định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định. Cụ thể: Định hạng tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn lần lượt ở mức B1 và B2; Định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B1.

Kết quả định hạng của Moody’s phản ánh vị thế BIDV là ngân hàng đứng thứ nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản. Nguồn vốn và thanh khoản được củng cố bởi thị phần huy động khách hàng lớn và khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các doanh nghiệp nhà nước.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm. Bên cạnh đó, BIDV cũng đã có 7 năm liên tiếp mời Tổ chức định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors thực hiện đánh giá tín nhiệm. Những hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

Nam Khánh