Monsanto đã vào Việt Nam như thế nào?

Monsanto - một trong những nhà cung cấp chính thuốc trừ cỏ và chất độc da cam mà quân đội Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam - chính thức trở lại Việt Nam từ năm 2010, đến nay, Tập đoàn này hiện đang cung cấp hạt giống biến đổi gen và thuốc trừ cỏ cho nông dân Việt Nam.

Xem clip để rõ hơn việc Monsanto vào Việt Nam như thế nào và đang làm gì tại Việt Nam?

Theo VTC1