Mong muốn tinh thần của kỳ họp sẽ được phát huy trong thời gian tới

Hôm nay, 23-11, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, bế mạc. Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đôn Tuấn Phong (Đoàn An Giang) chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới về kỳ họp này:

- Kỳ họp thứ nhất chủ yếu thực hiện công tác nhân sự. Kỳ thứ hai, các đại biểu tập trung thảo luận vào các dự án luật và nhiều nội dung quan trọng khác. Cảm nhận của tôi là, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã dồn hết tâm huyết đóng góp cho các vấn đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Không khí thảo luận, đặc biệt là không khí tranh luận diễn ra hết sức tích cực. Có thể nói, đây là kỳ họp thành công.

- Thủ tướng nhấn mạnh sẽ xây dựng một Chính phủ hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân. Cảm nhận của ông về điều này như thế nào, nhất là sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ?

- Thông qua phiên chất vấn vừa qua, có thể nói, những vấn đề nóng của đất nước, vấn đề cử tri quan tâm đã được phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các thành viên Chính phủ đảm trách công việc trong thời gian ngắn, nhưng đã bao quát tổng thể lĩnh vực mình phụ trách. Nhìn chung, ĐBQH khá hài lòng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Việc ĐBQH tranh luận với các “tư lệnh” ngành đã phát huy tác dụng tốt, làm cho cuộc chất vấn tiến sâu hơn một bước. Điều nữa tôi mong muốn rằng, tinh thần của kỳ họp này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

- Cảm ơn ông!

Thanh Hải thực hiện