Mong đợi những tấm lòng nhân ái

    Gốc

    Chất độc da cam dai dẳng với sức tàn phá ghê gớm khiến nhiều người và cả con cháu họ phải sống trong đau đớn, bệnh tật và nghèo khó...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.23875.qdnd