Mông Cổ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Tổng thống Mông Cổ Nam-ba-ryn En-khba-ya đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 4 ngày tại thủ đô U-lan-ba-to sau cuộc biểu tình bạo lực phản đối cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 29-6...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.37659.qdnd