Mong có nhiều lộc xuân hơn nữa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - 29 Tết, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vui mừng và tự hào được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chúc Tết. Với Hà Nội, đó là cái lộc lớn đầu năm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/158688