Mong có nhiều anh "xe ôm" như thế...

    Gốc

    (HNM) - Sau mấy ngày về thăm quê ở Thái Bình, chiều 10 -11, ông Thuân đáp xe khách về Hà Nội. Xuống xe ở bến Lương Yên lúc 18h, xách mấy túi quà quê lỉnh kỉnh, ông Thuân chưa biết chọn phương tiện nào thì một thanh niên chừng hơn 30 tuổi dắt chiếc xe máy đến, hỏi:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/150499